Åhlénspersonal får engagera sig i ideellt mångfaldsarbete på arbetstid

Alla som är anställda på Åhléns har från och med nu möjlighet att träffa en utrikesfödd person för att prata jobb och den bransch man har gemensamt, i ett möte genom Yrkesdörren. Sedan mitten av 2017 har anställda på Åhléns huvudkontor haft möjlighet att på arbetstid engagera sig i det ideella initiativet Yrkesdörren men nu breddas samarbete och innefattar nu alla anställda inom Åhléns.

-Samarbetet med Åhléns känns extra viktigt eftersom vi söker dörröppnare i hela Sverige. Vi har många nyanlända som väntar på att träffa en etablerad svensk för att bredda sina nätverk. Åhléns är också ett stort företag vilket gör att det finns många olika yrken representerade inom Åhléns som vi kan matcha nya svenskar med, det säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på Yrkesdörren.

Yrkesdörren matchar nya svenskar med etablerade svenskar inom samma bransch för ett möte där man under en timme pratar jobb och den bransch man har gemensamt. I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter och syftet med Yrkesdörren är att bredda nätverk. Ett möte genom Yrkesdörren avslutas med att den person som är etablerad i Sverige delar med sig av minst två kontakter som kan vara värdefulla för den som är ny i Sverige. Dessa breddade nätverk är många gånger det som är avgörande för den som ny i Sverige när det kommer till möjligheten till anställning eller praktik.

Yrkesdörren är en av verksamheterna inom ÖppnaDörren, ett nationellt initiativ av Axfoundation, som syftar till att skynda på nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. ÖppnaDörren består av fyra initiativ: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenskamedbaby och Yrkesdörren. De anställda på Åhléns uppmuntras till att engagera sig i alla initiativ men får göra ett möte genom Yrkesdörren på arbetstid.

-Vi är stolta över att kunna stötta ÖppnaDörrens arbete och bidra till att fler nya svenskar får möjligheter till nya kontakter och jobb. Vi tror på att olikheter berikar och gör oss bättre, och genom ÖppnaDörren får vi möjlighet att på riktigt göra skillnad för mångfald och inkludering i samhället, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef för Åhléns.

Åhléns har stöttat ÖppnaDörren sedan starten som en del av företagets arbete för hållbarhet, jämlikhet och mångfald. I samband med att Åhléns, den 31 augusti 2017, började ta betalt för sina bärkassar går huvuddelen av överskottet till ÖppnaDörrens arbete med att möjliggöra kontakter, jobb och aktiviteter mellan etablerade och nya svenskar. Av ett totalt överskott på 800 000 kronor som samlats in under 4 månader i slutet av 2017 kommer 620 000 kronor att gå till ÖppnaDörrens initiativ för ett öppnare Sverige.

ÖppnaDörren är en del av Axfoundations satsning inom social hållbarhet.

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 och har idag 63 varuhus i Sverige. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB.

ÖppnaDörren inleder nytt samarbete med Kompisbyrån

Syftet med samarbetet är att med gemensam kraft få ännu fler nya och etablerade svenskar att mötas under enkla, roliga och vardagliga möten. Kompisbyråns verksamhet går helt i linje med ÖppnaDörrens övriga initiativ, där alla arbetar med att länka samma nya och etablerade svenskar i ett möte på ungefär en timme.

 

Kompisbyrån är en ideell organisation som skapar kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen. Inom Kompisbyrån matchas man via ett digitalt matchningssystem och på så sätt förmedlas kontakt mellan nya vänner, man träffas över till exempel en fika eller promenad och övar svenska.

– Vår vision är att öka gemenskapen i samhället genom att förenkla förutsättningarna för fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Som en del av ÖppnaDörren ser vi fram emot att tillsammans kunna skapa ännu fler kontaktytor mellan nya och etablerade svenskar till exempel över en fika, säger Linda Kaplan, Operativ ledare på Kompisbyrån.

Den nationella satsningen ÖppnaDörren lanserades 2015 och arbetar med möten mellan nya och etablerade svenskar som ett verktyg för integration på individnivå. Gemensamt för alla initiativ som ÖppnaDörren samarbetar med är också att instegströskeln ska vara låg – man ses under en eller ett par timmar.

Vi är mycket glada över att inleda samarbete med Kompisbyrån som vi sedan länge har tyckt gör ett mycket bra jobb med att matcha etablerade och nya svenskar som delar gemensamma intressen för att ses och samtala över en kopp kaffe. Tillsammans kan vi få ännu större spridning av ÖppnaDörrens verksamheter, säger Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare på ÖppnaDörren.

Hittills har tiotusentals människor från 129 länder träffats genom Kompisbyrån. Kompisbyrån finns idag i Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Kalmar.

Förändringarna innebär att ÖppnaDörren nu består av Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Svenska med baby och Kompisbyrån. Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer på öppnadörren.se eller kompisbyran.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig ÖppnaDörren, telefon: 072-540 54 00, e-post: maureen.hoppers@axfoundation.se

Linda Kaplan, Operativ ledare på Kompisbyrån, telefon: 070-622-39-16, e-post: linda@kompisbyran.se

 

Företagarna och Yrkesdörren kortar vägen till arbete för utlandsfödda

Företagarna inleder ett nytt samarbete med det nationella initiativet Yrkesdörren. Syftet med samarbetet är att bättre ta tillvara den kompetens personer med utländsk bakgrund har, och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen för företag i Sverige.

I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter. Att som ny svensk utan ett etablerat nätverk ta sig in på den svenska arbetsmarknaden kan därför vara svårt. Samtidigt visar flera undersökningar att det finns en enorm efterfrågan på lämplig arbetskraft hos Sveriges småföretag, med både arbetskrafts- och kompetensbrist över hela landet.

Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är småföretagens största tillväxthinder samtidigt som många står långt från arbetsmarknaden och behöver komma in. Jag hoppas det här samarbetet kommer bidra till att öppna fler dörrar åt de som står långt från arbetsmarknaden och samtidigt täcka upp delar av småföretagens behov, säger Anna Libietis, expert på integrationsfrågor och projektledare på Företagarna.

Den ideella verksamheten Yrkesdörren matchar nya och etablerade svenskar inom samma bransch. Syftet är att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att Sverige blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Vi ser verkligen samarbetet som en win-win – många små och mellanstora företag vill växa men idag kan över 70 000 jobb inte tillsättas på grund av att företagen inte hittar rätt kompetens. Företagare finns inom alla branscher och över hela Sverige vilket gör att de kan öppna dörrar för utlandsfödda med många olika bakgrunder på många olika platser, säger Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare för Yrkesdörren.

Bakom initiativet Yrkesdörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda, partipolitiskt obundna och representerar nära 70 000 småföretagare.

Läs mer om samarbetet och skriv upp dig själv för ett möte via Yrkesdörrens portal: https://www.yrkesdorren.se/foretagarna

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Mård, pressekreterare Företagarna, telefon: 070-788 74 55, e-post: hannes.mard@foretagarna.se
Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig Yrkesdörren, telefon: 072-540 54 00, e-post: maureen.hoppers@axfoundation.se

Äldre nyheter Nyare nyheter