24% får jobb eller praktik efter ett möte

Forskning visar på att den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. I många fall krävs dock ett nätverk, då 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter. När etablerade svenskar öppnar upp sina dörrar blir effekten stor, bland annat får 24% jobb eller praktik. Det visar ÖppnaDörrens rykande färska effektutvärdering.

Undersökningen som genomförts visar inte enbart på en ökning av arbetstillfällen för utrikesfödda. De har även skapat stor individnytta. Ett axplock från utvärderingen:

  • 16% har fått jobb och 8% praktik som ett resultat av mötet med en dörröppnare.
  • 42% har fått träffa en arbetsgivare genom sin dörröppnare och av dessa fick 38% jobb.
  • 79% uppger att de har fått möjlighet att träffa fler etablerade svenskar efter en fika genom Kompisbyrån.
  • 86% anser att de förstår det svenska samhället bättre jämfört med innan det första mötet genom Yrkesdörren.
  • 94% har fått en större förståelse för det svenska samhället efter en middag arrangerad genom Invitationsdepartementet.
  • 97% har fått ett bättre självförtroende efter en föräldraträff arrangerad av Svenska med baby.

”Vår vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare som alla bidrar till ett öppnare Sverige. För att nå dit arbetar vi med en enkel metod: dörröppnaren ger en timme av sin tid – vi fyller den timmen med ett möte som kan förändra en annan människas liv. Vår verksamhet går ut på att skapa möten mellan nya och etablerade för att bredda bådas kontaktnät. Att vi nu ser att vårt arbete sen 2015 faktiskt ger effekt är fantastiskt”, säger Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetschef för ÖppnaDörren.

Ladda ned utvärderingen här.


Föregående inlägg