Brev till Sveriges partiledare i Dagens Nyheter

Innan den 14 juni vill vi att samtliga av Sveriges partiledare ska ha haft ett möte med en ny svensk genom något av ÖppnaDörrens initiativ. Vi kallar det #integrationsutmaningen.

Vi lanserar utmaningen genom en helsida i Dagens Nyheter i form av ett brev till företrädarna för våra partier. Här kan du läsa brevet: ÖppnaDörren #integrationsutmaningen

Var med och gör skillnad, sök till Praktikant på Yrkesdörren

Om Yrkesdörren

I Sverige tillsätts sju av tio jobb med hjälp av kontakter. De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet och är viktigt för en lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden för alla som är nya i Sverige.

Yrkesdörren skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, dels för att hjälpa nya svenskar att bygga upp sina nätverk i Sverige, men också för att få svenska företag att bli bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra integrationen och öka mångfalden i arbetslivet genom att öppna dörren till en talangpool många företag idag inte har tillgång till.

Vår vision och ambition är att skapa en folkrörelse av dörröppnare från norr till söder!

Yrkesdörrens arbete utgår från portalen www.yrkesdörren.se och kommunikationen sker i första hand digitalt, redaktionellt och i sociala medier i kombination med närvaro på mässor och liknande där våra målgrupper finns.

Yrkesdörren är en av organisationerna inom den ideella verksamheten ÖppnaDörren – ett initiativ av Axfoundation som är en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson.

Uppgifter

På Yrkesdörren är ingen dag den andra lik. Som praktikant på Yrkesdörren kommer du vara en viktig del i denna spännande resa och få stor insyn i hur man arbetar med socialt entreprenörskap. Du kommer vara med och utveckla och aktivt öka vår digitala och redaktionella närvaro och kommer även vara delaktig i arbetet att värva nya deltagare och dörröppnare genom events, kampanjer och redaktionella aktiviteter.

Arbetet innebär praktiskt att du kommer att publicera inlägg på webben och i sociala medier samt ta fram underlag för spridning i press (PRM) och sociala medier (rörligt och bilder), delta på mässor, förbereda presentationer och fungera som ett kommunikativt stöd.

Kvalifikationer

Du har lätt att uttrycka dig i skrift och är kunnig i sociala medier & PR. Du kan skapa engagerande digitalt innehåll (photoshop, illustrator, premiere pro etc) samt har en god förståelse för pressarbete. Utbildning inom journalistik el medie och-kommunikation är meriterande.

Om dig:

Vi söker en ”doer” med stark motor och strategisk blick som gillar att vara operativ och som vill vara med och göra skillnad. Vi letar efter en lyhörd och kreativ problemlösare som är prestigelös och tycker om att samarbeta.

Vi ser gärna att du har ett starkt intresse för sociala medier, innehållsproduktion, konvertering, statistik och strategi. Engagemang för mångfald och integrationsfrågor är även meriterande.

Om arbetsplatsen

Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett tight team, i en spännande miljö med trevliga kollegor och stor inblick i det dagliga arbetet inom socialt entreprenörskap. Vi utlovar unik erfarenhet inom socialt entreprenörskap, mångfalds- och hållbarhetsfrågor, verksamhetsutveckling och kommunikationsarbete.

Du kommer ha en dedikerad handledare som kommer lägga upp din praktiktid tillsammans med dig för att säkerställa att du utvecklas och ger dig den erfarenhet du eftersträvar.

Placeringsort: Stockholm

Krav

Inskriven på ett lärosäte eller Arbetsförmedlingen.
Du får någon form av ersättning t.ex. studiebidrag, etableringsstöd från Arbetsförmedlingen eller aktivitetsstöd/utvecklingsersättning från Försäkringskassan.
Intresserad av målgruppen nya och etablerade svenskar.

Ansökan:

Du är välkommen att skicka din ansökan bestående av ett personligt brev på max 1 sida till astrid.gyllenkrok.kristensen@axfoundation.se.  Skicka gärna också ett kortare skrivprov (exempelvis PRM, artikel, del av uppsats, blogginlägg, exempel på kampanjer i sociala medier etc). Praktiken är oavlönad och minimum 3 månader men längre tid premieras.

ÖppnaDörrens första storsatsning i Uppsala

Nu skalar ÖppnaDörren upp sitt arbete med att sprida sina verksamheter i syfte att få fler personer med olika bakgrund i Uppsala att mötas. Det långsiktiga målet är att skynda på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) har Uppsala valts ut som en av de prioriterade orterna för att få ÖppnaDörrens alla fyra initiativ att växa i hela Sverige. Som ett första steg kommer ÖppnaDörren att möta allmänheten på varuhuset Åhléns i Uppsala den 3 mars.

Uppsala är den ort där vi kommer att starta vår satsning med att sprida ÖppnaDörren i större omfattning i hela landet för att skapa ett öppnare samhällsklimat. Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, bland annat i Uppsala, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter som alla finns i Uppsala; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen men det långsiktiga målet att skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige.

ÖppnaDörren kommer att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, och Västerås. I urvalet av prioriterade orter har vi tagit hänsyn till följande: hur många nyanlända kommunen har tagit emot, hur många nyanlända på orten som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsreform, antalet inskrivna på SFI, ÖppnaDörrens aktiva verksamheter på orten, Axel Johnson gruppens bolag på orten samt den geografiska spridningen av de utvalda orterna.

Som ett steg i arbetet att få fler nya och etablerade svenskar i Uppsala att mötas kommer ÖppnaDörren att samarbeta med Åhléns. Den 3 mars kommer ÖppnaDörren att finnas på plats på varuhuset Åhléns i Uppsala för att informera kunder hur de kan göra för att möta någon med annan bakgrund och vara med och skapa ett öppnare Uppsala och ett öppnare Sverige.

Sedan den 1 februari får alla anställda på Åhléns göra ett möte med en ny svensk genom Yrkesdörren på arbetstid, de anställda uppmuntras samtidigt att engagera sig i övriga av ÖppnaDörrens verksamheter.

ÖppnaDörren är en del av Axfoundations satsning inom social hållbarhet.

Läs mer på www.oppnadorren.se.

Äldre nyheter Nyare nyheter