ÖppnaDörrens första storsatsning i Uppsala

Nu skalar ÖppnaDörren upp sitt arbete med att sprida sina verksamheter i syfte att få fler personer med olika bakgrund i Uppsala att mötas. Det långsiktiga målet är att skynda på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) har Uppsala valts ut som en av de prioriterade orterna för att få ÖppnaDörrens alla fyra initiativ att växa i hela Sverige. Som ett första steg kommer ÖppnaDörren att möta allmänheten på varuhuset Åhléns i Uppsala den 3 mars.

Uppsala är den ort där vi kommer att starta vår satsning med att sprida ÖppnaDörren i större omfattning i hela landet för att skapa ett öppnare samhällsklimat. Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, bland annat i Uppsala, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter som alla finns i Uppsala; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen men det långsiktiga målet att skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige.

ÖppnaDörren kommer att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, och Västerås. I urvalet av prioriterade orter har vi tagit hänsyn till följande: hur många nyanlända kommunen har tagit emot, hur många nyanlända på orten som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsreform, antalet inskrivna på SFI, ÖppnaDörrens aktiva verksamheter på orten, Axel Johnson gruppens bolag på orten samt den geografiska spridningen av de utvalda orterna.

Som ett steg i arbetet att få fler nya och etablerade svenskar i Uppsala att mötas kommer ÖppnaDörren att samarbeta med Åhléns. Den 3 mars kommer ÖppnaDörren att finnas på plats på varuhuset Åhléns i Uppsala för att informera kunder hur de kan göra för att möta någon med annan bakgrund och vara med och skapa ett öppnare Uppsala och ett öppnare Sverige.

Sedan den 1 februari får alla anställda på Åhléns göra ett möte med en ny svensk genom Yrkesdörren på arbetstid, de anställda uppmuntras samtidigt att engagera sig i övriga av ÖppnaDörrens verksamheter.

ÖppnaDörren är en del av Axfoundations satsning inom social hållbarhet.

Läs mer på www.oppnadorren.se.

Åhlénspersonal får engagera sig i ideellt mångfaldsarbete på arbetstid

Alla som är anställda på Åhléns har från och med nu möjlighet att träffa en utrikesfödd person för att prata jobb och den bransch man har gemensamt, i ett möte genom Yrkesdörren. Sedan mitten av 2017 har anställda på Åhléns huvudkontor haft möjlighet att på arbetstid engagera sig i det ideella initiativet Yrkesdörren men nu breddas samarbete och innefattar nu alla anställda inom Åhléns.

-Samarbetet med Åhléns känns extra viktigt eftersom vi söker dörröppnare i hela Sverige. Vi har många nyanlända som väntar på att träffa en etablerad svensk för att bredda sina nätverk. Åhléns är också ett stort företag vilket gör att det finns många olika yrken representerade inom Åhléns som vi kan matcha nya svenskar med, det säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på Yrkesdörren.

Yrkesdörren matchar nya svenskar med etablerade svenskar inom samma bransch för ett möte där man under en timme pratar jobb och den bransch man har gemensamt. I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter och syftet med Yrkesdörren är att bredda nätverk. Ett möte genom Yrkesdörren avslutas med att den person som är etablerad i Sverige delar med sig av minst två kontakter som kan vara värdefulla för den som är ny i Sverige. Dessa breddade nätverk är många gånger det som är avgörande för den som ny i Sverige när det kommer till möjligheten till anställning eller praktik.

Yrkesdörren är en av verksamheterna inom ÖppnaDörren, ett nationellt initiativ av Axfoundation, som syftar till att skynda på nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. ÖppnaDörren består av fyra initiativ: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenskamedbaby och Yrkesdörren. De anställda på Åhléns uppmuntras till att engagera sig i alla initiativ men får göra ett möte genom Yrkesdörren på arbetstid.

-Vi är stolta över att kunna stötta ÖppnaDörrens arbete och bidra till att fler nya svenskar får möjligheter till nya kontakter och jobb. Vi tror på att olikheter berikar och gör oss bättre, och genom ÖppnaDörren får vi möjlighet att på riktigt göra skillnad för mångfald och inkludering i samhället, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef för Åhléns.

Åhléns har stöttat ÖppnaDörren sedan starten som en del av företagets arbete för hållbarhet, jämlikhet och mångfald. I samband med att Åhléns, den 31 augusti 2017, började ta betalt för sina bärkassar går huvuddelen av överskottet till ÖppnaDörrens arbete med att möjliggöra kontakter, jobb och aktiviteter mellan etablerade och nya svenskar. Av ett totalt överskott på 800 000 kronor som samlats in under 4 månader i slutet av 2017 kommer 620 000 kronor att gå till ÖppnaDörrens initiativ för ett öppnare Sverige.

ÖppnaDörren är en del av Axfoundations satsning inom social hållbarhet.

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 och har idag 63 varuhus i Sverige. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB.

ÖppnaDörren inleder nytt samarbete med Kompisbyrån

Syftet med samarbetet är att med gemensam kraft få ännu fler nya och etablerade svenskar att mötas under enkla, roliga och vardagliga möten. Kompisbyråns verksamhet går helt i linje med ÖppnaDörrens övriga initiativ, där alla arbetar med att länka samma nya och etablerade svenskar i ett möte på ungefär en timme.

 

Kompisbyrån är en ideell organisation som skapar kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen. Inom Kompisbyrån matchas man via ett digitalt matchningssystem och på så sätt förmedlas kontakt mellan nya vänner, man träffas över till exempel en fika eller promenad och övar svenska.

– Vår vision är att öka gemenskapen i samhället genom att förenkla förutsättningarna för fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Som en del av ÖppnaDörren ser vi fram emot att tillsammans kunna skapa ännu fler kontaktytor mellan nya och etablerade svenskar till exempel över en fika, säger Linda Kaplan, Operativ ledare på Kompisbyrån.

Den nationella satsningen ÖppnaDörren lanserades 2015 och arbetar med möten mellan nya och etablerade svenskar som ett verktyg för integration på individnivå. Gemensamt för alla initiativ som ÖppnaDörren samarbetar med är också att instegströskeln ska vara låg – man ses under en eller ett par timmar.

Vi är mycket glada över att inleda samarbete med Kompisbyrån som vi sedan länge har tyckt gör ett mycket bra jobb med att matcha etablerade och nya svenskar som delar gemensamma intressen för att ses och samtala över en kopp kaffe. Tillsammans kan vi få ännu större spridning av ÖppnaDörrens verksamheter, säger Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare på ÖppnaDörren.

Hittills har tiotusentals människor från 129 länder träffats genom Kompisbyrån. Kompisbyrån finns idag i Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Kalmar.

Förändringarna innebär att ÖppnaDörren nu består av Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Svenska med baby och Kompisbyrån. Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer på öppnadörren.se eller kompisbyran.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig ÖppnaDörren, telefon: 072-540 54 00, e-post: maureen.hoppers@axfoundation.se

Linda Kaplan, Operativ ledare på Kompisbyrån, telefon: 070-622-39-16, e-post: linda@kompisbyran.se

 

Äldre nyheter Nyare nyheter