ÖppnaDörren i Almedalen

Kom och träffa oss i Almedalen den 3/7!

Kom till Clarion Hotel Wisby den 3 juli kl 12-17, då vi presenterar hur Axfoundation möter de stora globala utmaningarna genom pilotprojekt. Blockkedjan, leverantörsansvar, mångfald och etablering är ämnena för dagen, på temat “Krafter för förändring”. ÖppnaDörren inbjuder till två seminarier!

____________

kl. 15.00-15.45: Civilsamhället och integration – är det verkligen allas ansvar?

När många sökte skydd i Sverige under hösten 2015 var det civilsamhället som först reagerade. Idag, snart två år senare, är situationen annorlunda och etablering på agendan. Den långsiktiga integrationen är vår stora gemensamma utmaning. Hur stöttar vi de som är nya i Sverige? ÖppnaDörren hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Men hur viktiga är mötena för ömsesidig förståelse och minskad segregation? Hur verkar vi för en inkluderande integration och förkortar etableringsprocessen? Flera initiativ fokuserar på språkträning, möten mellan nya och etablerade svenskar över middag eller fika, med eller utan barn, för att bygga nätverk och bryta utanförskap. Men räcker det? Experter, change makers, beslutsfattare och de som berörs allra mest samtalar under 45 min utifrån följande två frågor: Hur kan civilsamhällets roll, engagemang och stöd förstärkas? Finns det hinder och vilka är de? Moderator: Amelie Silfverstolpe, programansvarig för ÖppnaDörren. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation som lanserades i november 2015.

Medverkande: Ebba Åkerman, middagsminister, Invitationsdepartementet, Lina Makso, Head of performance, Invitationsdepartementet, Morteza Eslahchi, Projektledare, Kompis Sverige, Meyling Calero, Samordnare, Svenska med baby, Caroline von Uexküll, Verksamhetschef, Svenska med baby
Moderator: Amelie Silfverstolpe, Programansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation
EventetFacebook och eventet via Almedalens hemsida

____________

kl.16.00 – 16.45: Lösningsperspektiv på utlandsföddas yrkesetablering
När 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter, har man en chans som nyanländ? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vilka är de nya svenskar som ska etableras? Vilka är yrkena där kompetens saknas och vilka är förutsättningarna för integration? Yrkesdörren underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas för att prata om jobb och bredda professionella nätverk. Vi tror att möten är viktigt för en lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden för alla de som är nya i Sverige. Yrkesdörren är ett initiativ av Axfoundation. Samtalet och diskussionerna tar avstamp i flera rapporter, bl.a. Juseks som visar att etableringen på arbetsmarknaden går för sakta. Vad betyder det för arbetsmarknaden och för kompetensförsörjningen?  Vi diskuterar utmaningar och lösningar och processen kring etableringen på arbetsmarknaden med fyra olika perspektiv. Samtalsserien är en del av Axfoundations program på Almedalen: Krafter för förändring!

Medverkande: Anders Kessling, Statsskereterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Maria Branestam, HR-Direktör, Martin&Servera, Jesper Strömbäck, Professor, Göteborgs universitet, Sofia Larsen, Ordförande, Jusek
Moderator: Amelie Silfverstolpe, Programansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation:
EventetFacebook och eventet via Almedalens hemsida
Axfoundation finns samma eftermiddag, här är hela programmet: http://axfoundation.se/krafter-for-forandring-axfoundation-i-almedalen-37/

Träffa Yrkesdörrens deltagare i Almedalen

Guy, Malisa, Wajdi och Nora kommer från Kamerun, Australien och Syrien. De har använt Yrkesdörren för att bredda sina nätverk och få tips om jobb. Nu följer de med oss till Almedalen och delar med sig av sina utmaningar och erfarenheter. De berättar om vilka möjligheter de ser för andra nya svenskar.

Vi vet att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter och nätverk är därför avgörande för den som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi har följt upp Guy, Malisa, Wajdi och Nora som med sina olika erfarenheter och bakgrund gemensamt har är att de:
– Nyligen kommit till Sverige
– Navigerat på den svenska arbetsmarknaden
– Breddat sina nätverk eller fått jobb genom Yrkesdörren

Yrkesdörren lanserades i november 2015 med syftet att bredda nya svenskars nätverk för en snabbare etablering. Sedan dess har Yrkesdörren matchat över 900 personer där flera av mötena resulterat i praktik eller jobb.

På Almedalen vill vi visa på att det finns alternativa sätt stötta nya svenskars etablering på arbetsmarkanden och du kan samtala med fyra personer som gjort resan. Vi vill genom samtalet engagera kommuner, företag och civilsamhället i att dela med sig av sina nätverk för att hjälpa nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Panelister:
Guy Tsemo – IT-ingenjör från Kamerun
Malisa Klicke – Behandlingsassistent från Australien
Nora Alber Alsabri – Arkitekt från Irak
Wajdi Bshara – Ingenjör från Syrien

Moderatorer:
Anki Elken – Public Affairs at Proffice
Amelie Silfverstolpe – Programansvarig inleder och avrundar samtalen.

Kontakt: Maureen Hoppers – Kommunikationsansvarig
kontakt@yrkesdorren.se & 072-540 54 00

På Almedalen vill vi visa på att det finns alternativa sätt att stötta nya svenskars etablering på arbetsmarknaden och du kan samtala med 4 personer som gjort resan. Det är ett begränsat antal platser, säkra din plats genom att anmäla dig.

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn eller besök vår hemsida:www.yrkesdorren.se #yrkesdorren

Seminariet möjliggörs genom ett samarbete med 80-miljardersklubben som är en unik mötesplats för att diskutera offentliga affärer, på bästa plats i Almedalen – Wisby Hotell. Se hela programmet här: http://www.almedalsveckan.info/event/list/2016#p1

 

Träffa Yrkesdörrens deltagare i Almedalen

Yrkesdörren i Almedalen

Vi söker dig som under en timme vill hjälpa någon som är ny i Sverige med att etablera sig på arbetsmarknaden.

Yrkesdörren går ut på att matcha ihop etablerade och nya svenskar för att hjälpa till med att bygga professionella nätverk i Sverige. Vi vet också att etablerade svenskar behöver bli bättre på att ta tillvara av den kompetens som personer med utländsk bakgrund har.

Ett möte inom ramen för Yrkesdörren är enkelt, roligt och lustfyllt.

När du matchats får du ett mail. Ni träffas under en timme med målet att utbyta erfarenheter och identifiera två nya kontakter som dörröppnaren kan förmedla till deltagaren.

Denna inbjudan gäller särskilt eftermiddagen den 6 juli under Almedalsveckan i Visby där vi kommer matcha tio nya och etablerade svenskar på plats för att visa på vikten av nätverk för etablering om man är ny i Sverige. Integration när det händer på riktigt.

Vill du vara med?
Anmäl dig senast den 15 juni 2016 till kontakt@yrkesdorren.se

Följ resultatet av flera av våra möten På Instagram och LinkedIn samt #veckansyrkesdörr

Äldre nyheter