Nytt år och nya mål, 25000 ska mötas!

Nytt år och nya mål, nu vill vi möjliggöra för 25000 personer att mötas!

ÖppnaDörren hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Anmäl dig för något så enkelt som att fika, äta middag, träffas med barnen eller snacka jobb med någon som har en helt annan bakgrund än du. När vi avrundade 2016 kunde vi både fira och glädjas åt att ni varit med och bidragit till att 11000 personer mötts genom ÖppnaDörrens initiativ under 2016.

till hemsidantill hemsidan 2

Hurra och tack till er som varit med på resan!

Nu siktar vi högre, längre och på fler möten. Vi kommer att verka för att 25000 personer från norr till söder ska kunna mötas genom något av våra fyra initiativ:

Gå med du också!
www.oppnadorren.se

Svenska med baby expanderar i Eskilstuna!

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. Snart finns de även i Eskilstuna och på måndagen den 10 oktober kan du vara med när de har premiär för verksamheten i Ansgarskyrkan. Alla föräldralediga och barn under 2 år välkomna.

Tillsammans bryter vi segregationen, bygger nya broar och tränar svenska med samtal, joller och skratt som metod. Det är gratis att delta och ingen föranmälan krävs. Med expansionen i Eskilstuna finns totalt 27 Svenska med baby-grupper spridda i 19 olika kommuner. Svenska med baby är ett av fyra organisationer inom initiativet ÖppnaDörren.

Datum: 10 oktober
Tid: 13.00-14.30
Plats: Ansgarskyrkan
Mer information:  www.svenskamedbaby.se

Tid och plats för alla träffar runt om i landet hittar du här: www.svenskamedbaby.se

Rapport: Nätverkens betydelse för integration

Hösten 2015 lanserade Axfoundation sin första långsiktiga integrationssatsning ÖppnaDörren. Syftet med initiativet är att bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar för att bidra till att förbättra integrationen såväl i samhället i stort som på arbetsmarknaden.

I initiativets uppstartsfas träffade vi över hundra experter verksamma inom bland annat mångfald, social hållbarhet, integration, filantropi och sociala investeringar. Vi läste också många forskningsrapporter som vi  vill dela med oss av och tog hjälp av Rebecka Andersen och Lars Trägårdh vid Ersta Sköndal Högskola. Rapporten är en sammanställning av den forskning och litteratur som finns om sociala nätverkens betydelse och fokuserar speciellt på nya svenskars möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

I analysen ser vi:

  • Att breddade sociala nätverk påskyndas chansen att få arbete, vilket leder till snabbare integration.
  • Att majoriteten av svenskarna inte är främlingsfientliga och gärna vill bidra till att förbättra integrationen. Bland annat visar en SIFO-undersökning att 54 % är villiga att på ideell basis dela med sig av sina kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige till personer med utländsk bakgrund, men att endast 5% gör det.
  • Utöver offentliga insatser för att stärka nya svenskars humankapital har föreningar i civilsamhället en betydelsefull roll i integrationsprocessen.

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med syftet att hjälpa människor att gå från ord till handling i integrationsfrågan. På portalen hittar du: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenska med baby samt Yrkesdörren.

Rapporten: Varför ska vi öppna dörren? om nätverks betydelse för integration från Axfoundation är nedladdningsbar och länkarna i fotnoterna är klickbara för den som vill fördjupa sig i någon av litteraturhänvisningarna.

Äldre nyheter Nyare nyheter