Yrkesnätverket gör jobbsuccé!

Yrkesdörren finns till för att skapa nätverk mellan nya och etablerade svenskar. Denna vecka är det 6 månader sedan Yrkesdörren lanserades och idag den 16 maj har vi matchat över 800 personer. Som Dagens Industri skriver gör Yrkesdörren just nu jobbsuccé!

– Det är fantastiskt att så många hittat till oss och möjliggjort att vi nu matchat 200 fler personer än vad som var målet för hela 2016, säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig, ÖppnaDörren.

För att följa upp succén och samtidigt fortsätta att inspirera fler att gå med startar vi nu #veckansyrkesdörr för att fira att så många hittat till Yrkesdörren, matchats och att mötena kan leda till jobb och praktik. En gång i veckan kommer någon som matchats genom Yrkesdörren väljas ut slumpmässigt och svara på frågorna:

 • När och i vilken stad träffades ni?
 • Förmedlades kontakter och har de lett till praktik eller jobb?
 • Är praktiken/arbetet ditt inom kompetensområde?

De som anmäler sig till Yrkesdörren matchas utifrån bransch, erfarenhet, yrkesroll och så tar vi hänsyn till var man bor. Idag ser vi att flera registrerade finns i storstadsregionerna och vi är glada över att se att intresset växer i flera av de största kommunerna, bl.a. Jönköping, Kalmar, Borlänge, Umeå och Helsingborg.

Nästan 70% av de registrerade nya svenskarna anger att de har en eftergymnasial utbildning, många bor i storstadsregionerna och finns i de flesta yrkeskategorierna. De vanligaste ursprungsländerna bortsett från Sverige är Syrien, Iran, Ryssland, Rumänien, Grekland, Tyskland, Bosnien och Turkiet.

Sagt efter mötet genom Yrkesdörren:

 • 48% som anmäler sig anger att de vill bredda sina professionella nätverk
 • 79% säger att mötet motsvarade eller överträffade förväntningarna
 • 79% har fått minst en ny professionell kontakt (38% anger att de fått minst 2 nya kontakter)
 • 83% anger att de under mötet pratade om arbetsmarknaden
 • 59% pratade om utmaningarna i ett etablera sig i Sverige om man har utländskbakgrund
 • 89 % angav att de kommer att hålla kontakten.

Genom #veckansyrkesdörr kan du följa mötena och personerna som möts. Först ut är Lisa och Wajdi som träffades i april. Genom Lisas nätverk har han nu fått heltidsarbete som webbutvecklare.

Yrkesdörren finns till för att skapa nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Genom Yrkesdörren kan du träffa någon med en annan bakgrund än din egen för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter.

Kontakt och mer information:
Maureen Hoppers
kommunikationsansvarig vid Axfoundation för Yrkesdörren & ÖppnaDörren
maureen.hoppers@axfoundation.se, 072- 540 54 00

Hurra, nu har vi nått årsmålet!

Yrkesdörren har nått årsmålen

750 möten har personer har matchats sedan lanseringen den 16 november 2015

Yrkesdörren finns till för att skapa nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Genom Yrkesdörren vill uppmuntra fler att träffa någon med en annan bakgrund för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter.

Vi är så glada över att så många hittat till oss, vilket Dagens Industri uppmärksammat. Nu vill vi att fler engagerar sig.

Det tar endast ett par minuter att anmäla sig. Du anger själv om du behöver bredda ditt nätverk (ny svensk) eller som du har ett nätverk du vill dela med dig (etablerad). Som etablerad åtar du dig att avsätta en timme för ett möte och sedan vidareförmedla två kontakter till den du matchas med.

Matchningarna sköter vi och de sker utifrån bransch, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och att ni bor/arbetar inom rimligt avstånd för att kunna ses. Gå med du också! Registrera dig här för att komma igång.

Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren – ett initativ av Axfoundation som är en icke vinstdrivande verksamhet med syfte att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

ÖppnaDörren, ett initiativ av Axfoundation

Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling, lanserar idag ÖppnaDörren, ett nytt initiativ som hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Målet är att bidra till ett öppnare samhälle.

Segregationen ökar i många delar av landet och det tar i snitt sju år för en person med utländsk bakgrund att ta sig in på arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på. Därför startar Axfoundation idag ÖppnaDörren, en webbportal som gör det enklare för nya och etablerade svenskar i alla åldrar att mötas, i hela landet.

Webbportalen öppnadörren.se samlar fyra olika initiativ där man kan göra enkla saker som att fika, träffas med barnen, äta middag och prata jobb. Målsättningen är att snabba på integrationen i Sverige genom att underlätta för personliga möten.

När man kommer till en ny plats, var det än är i världen, så behöver man kontakter, någon som kan öppna dörrar och förklara hur saker funkar, säger Alexandra Mörner arbetande styrelseordförande på Axfoundation.

De fyra projekt som samlas i ÖppnaDörren hjälper människor att skapa kontakter genom aktiviteter som inte tar mer än några timmar att genomföra:

 • Invitationsdepartementet gör det enkelt att bjuda hem någon med annan bakgrund på middag.
 • Kompis Sverige skapar vänskapsband mellan människor med olika bakgrund.
 • Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga med ursprung från hela världen.
 • Yrkesdörren matchar ihop nya och etablerade svenskar utifrån yrkesroll och bransch för att bygga jobbrelaterade nätverk.

Från och med idag kan vem som helst anmäla sig för att vara med. Under 2016 har vi som mål att över 10 000 personer ska mötas genom ÖppnaDörren. Vår gemensamma vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare från norr till söder.

För när människor möts, samtalar och delar med sig, stävjar vi rädsla och kan börja bygga ett samhälle där alla kan komma till sin rätt. Just nu behöver vi hjälpas åt mer än någonsin. ÖppnaDörren vill göra det enkelt för många att ta steget och faktiskt göra något, fortsätter Alexandra Mörner.

Yrkesdörren är det projekt inom ÖppnaDörren som Axfoundation står bakom och som syftar till att göra det lättare och snabbare att komma i arbete. Där kan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk, möta nya svenskar som vill bygga upp sitt nätverk. Målet är att öppna nya dörrar och ge nya kontakter som i sin tur öppnar nya dörrar.

ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Axfoundations program för social hållbarhet där ÖppnaDörren ingår fokuserar bland annat på mångfald och integration i Sverige. www.axfoundation.se

ÖppnaDörrens hemsida och Yrkesdörrens matchningssystem har skapats tillsammans med den digitala designbyrån Ocean Observations. Som strategisk partner har de genom undersökande metoder hjälpt till att ta reda på målgruppernas behov, motiv och beteenden och med utmaningen i att skapa ett system som matchar och förbereder etablerade och nya svenskar, som inte känner varandra, på ett möte som ska vara meningsfullt för båda parter.

Äldre nyheter Nyare nyheter