Rapport: Nätverkens betydelse för integration

Hösten 2015 lanserade Axfoundation sin första långsiktiga integrationssatsning ÖppnaDörren. Syftet med initiativet är att bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar för att bidra till att förbättra integrationen såväl i samhället i stort som på arbetsmarknaden.

I initiativets uppstartsfas träffade vi över hundra experter verksamma inom bland annat mångfald, social hållbarhet, integration, filantropi och sociala investeringar. Vi läste också många forskningsrapporter som vi  vill dela med oss av och tog hjälp av Rebecka Andersen och Lars Trägårdh vid Ersta Sköndal Högskola. Rapporten är en sammanställning av den forskning och litteratur som finns om sociala nätverkens betydelse och fokuserar speciellt på nya svenskars möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

I analysen ser vi:

  • Att breddade sociala nätverk påskyndas chansen att få arbete, vilket leder till snabbare integration.
  • Att majoriteten av svenskarna inte är främlingsfientliga och gärna vill bidra till att förbättra integrationen. Bland annat visar en SIFO-undersökning att 54 % är villiga att på ideell basis dela med sig av sina kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige till personer med utländsk bakgrund, men att endast 5% gör det.
  • Utöver offentliga insatser för att stärka nya svenskars humankapital har föreningar i civilsamhället en betydelsefull roll i integrationsprocessen.

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med syftet att hjälpa människor att gå från ord till handling i integrationsfrågan. På portalen hittar du: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenska med baby samt Yrkesdörren.

Rapporten: Varför ska vi öppna dörren? om nätverks betydelse för integration från Axfoundation är nedladdningsbar och länkarna i fotnoterna är klickbara för den som vill fördjupa sig i någon av litteraturhänvisningarna.

4 tips inför volontärdagen

Den 5 december uppmärksammas varje år som Internationella dagen för volontärarbete. Vi tror att volontärdagen är en fantastisk men en bortglömd dag. Gör en insats och anmäl dig till någon av de fyra projekten.

ÖppnaDörren hjälper nya och etablerade svenskar att mötas, genom någon av dessa fyra initiativ kan du träffa någon med en helt annan bakgrund än du själv, över en fika eller middag. Det är lätt, går snabbt och är roligt!

  • Yrkesdörren fokuserar på att skapa nya möten på arbetsmarknaden.
  • Invitationsdepartementet är middagsklubben för nya och etablerade svenskar.
  • Kompis Sverige skapar vänskapsband mellan människor från olika bakgrunder
  • Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen.

Volontärdagen (Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling) är en av FN:s internationella temadagar. Dagen instiftades för 30 år sedan, 1985 för att uppmärksamma omvärlden på hur viktiga volontärer är för personer i utsatta situationer och infaller den 5 december varje år, nästa gång den 5 december 2016.

Följ oss på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Nyare nyheter