Vi sammanfattar #integrationsutmaningen

Den 16 maj 2018 mitt i en pågående valrörelse där svenska folket ansåg integrationsfrågan som en av de mest angelägna, utmanade vi partiledarna för våra riksdagspartier att genom en av ÖppnaDörrens verksamheter träffa en person som kommit ny till Sverige.

Vi gjorde utmaningen officiell genom ett öppet brev publicerat i Dagens Nyheter.

Vi kallade det #integrationsutmaningen. Syftet var att uppmärksamma allmänheten på att det är enkelt att bidra till integrationen. Få personer är så upptagna som partiledarna är mitt i en valrörelse. Om de kan ge en timme av sin tid kanske det är fler som känner att de också kan det och också vill vara med att hjälpa till. Eftersom vår metod, för att bidra till att lösa Sveriges integrationsutmaningen, är enkel och inte tar mycket tid i anspråk från den enskilda individen som vill engagera sig ville vi visa på just det – enkelheten. Därför dokumenterade vi också varje möte som partiledarna hade, när de fikade, åt middag, deltog i öppen föräldragrupp eller åt lunch med någon som är ny i Sverige, en gång, en timme. Se alla filmer här.

Partiledarna fick 30 dagar på sig att anta vår utmaning. Till vår stora glädje var det så många som sju av åtta partiledare som valde att öppna dörren genom antingen Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Yrkesdörren eller Svenska med baby, de fyra verksamheter som ÖppnaDörren består av. Utöver det var det också många andra personer som valde att anmäla sig för att bli dörröppnare, och vi kan nu räkna till att sammanlagt över 38 000 personer träffats genom ÖppnaDörren sedan ÖppnaDörren startades november 2016. Vi såg dessutom att flera företag och organisationer under eller till följd av #integrationsutmaningen valde att låta sina medarbetare öppna dörren, ibland till och med på arbetstid och där medarbetaren dessutom kunde få en lunch betald åt sig själv och åt den person de träffar genom ÖppnaDörren. Exempel på företag som engagerat sig är Örebro bostäder och metramatrix. Läs mer här

#Integrationsutmaningen är över, våra partiledare har öppnat dörren och flera privatpersoner, företag och organisationer har hakat på. Varje möte vet vi gör stor skillnad för att utrikesfödda ska komma närmare arbetsmarknaden, för minskade fördomar, minskad segregation, för ökad förståelse, ökad gemenskap, breddade nätverk, för kunskapsutbyte och för integration och inte minst för ett hållbart samhälle. Vårt arbete slutar inte här. Om alla som är etablerade i Sverige öppnade dörren en gång var innebär det ungefär tio nya, ofta avgörande, kontakter för den som kommit ny till Sverige! Det fortsätter vi på ÖppnaDörren att arbeta för!

Partiledarna uppmanas att lösa #integrationsutmaningen – ett möte i taget


ÖppnaDörren riktar nu ett upprop till partiledarna för riksdagspartierna och vill se dem anta #integrationsutmaningen. De får 30 dagar på sig. Utmaningen går ut på att företrädarna, för att visa vägen för allmänheten, ska träffa en person som är ny i Sverige över en middag, en kopp kaffe eller en föräldraträff. Möten med etablerade svenskar är ofta helt avgörande för att snabba på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Nu vill vi se Sveriges partiledare öppna dörren. 

I flera år har vi på ÖppnaDörren sett hur allmänheten anmäler sig till våra initiativ för att ta bidra till en snabbare och ömsesidig integration i samhället och på arbetsmarknaden och för att vidga sina vyer, få nya erfarenheter och bredda sitt kontaktnät. Det är ett sådant möte vi nu uppmanar våra partiledare att genomföra.

– Ett kontaktnät där människor länkas samman kan bara ske genom personliga möten. Om alla etablerade svenskar inkluderade EN person som är ny i Sverige i sitt nätverk skulle alla nya svenskar få ett breddat kontaktnät med ungefär tio personer! Kontakter som är helt avgörande för att etableras i samhället och på arbetsmarknaden. Det är att i större utsträckning möjliggöra sådana möten vi arbetar med på ÖppnaDörren och det är ett sådant personligt möte vi uppmanar våra ledare/talespersoner för riksdagspartierna att göra, säger Amelie Silfverstolpe, ÖppnaDörrens verksamhetsledare.

Partiledarna ges 30 dagar att anta utmaningen och boka ett möte på öppnadörren.se. Därefter kommer de att matchas med och träffa en person som är ny i Sverige genom något av integrationsinitiativen inom ÖppnaDörren. Det kan vara för att dela yrkeserfarenheter och professionella kontakter via Yrkesdörren, träffa nya vänner med gemensamma intressen genom Kompisbyrån, bjuda på middag genom Invitationsdepartementet, eller om de har små barn vara med på en föräldraträff med människor med olika bakgrund genom Svenska med baby. De har alltså flera olika initiativ att välja mellan och utmaningen behöver inte ta mer än en timme eller ett par timmar att genomföra.

Vi vet att möten inom ÖppnaDörren är en effektiv metod för att inkludera människor i ett nytt land. Hela 91% av de nya svenskarna som har haft ett möte genom ett av öppnadörrens initiativ känner sig mer inkluderade eller upplever förbättrade chanser på arbetsmarknaden. Vi vill se våra partiledare vara goda förebilder för resten av befolkningen.

– Sverige har tagit emot många människor de senaste åren, många av dem med kompetens som den svenska arbetsmarknaden är i stort behov av. Samtidigt är etableringstiden lång för de som har fått uppehållstillstånd, i snitt 7 år. Politiska beslut och åtgärder kan inte ensamt lösa detta, vi måste alla hjälpas åt med att korta ned nya svenskars etableringstid i samhället och på arbetsmarknaden. Vikten av snabb och ömsesidig integration är grunden till att Antonia Ax:son Johnsons stiftelse Axfoundation startade ÖppnaDörren för snart tre år sedan, fortsätter Amelie Silfverstolpe.

ÖppnaDörren lanserar utmaningen med en helsidesannons i Dagens Nyheter, läs annonsen här: ÖppnaDörren #integrationsutmaningen . Integrationen är en av de största valfrågorna och det ligger i allmänhetens intresse huruvida företrädarna för partierna väljer att anta utmaningen eller inte. Resultatet kommer att redovisas på Järvaveckan den 14 juni där det i år är integrationstema .

Om du har öppnat dörren genom något av våra initiativ får du gärna dela en bild på ditt möte under #integrationsutmaningen.