Vi sammanfattar #integrationsutmaningen

Den 16 maj 2018 mitt i en pågående valrörelse där svenska folket ansåg integrationsfrågan som en av de mest angelägna, utmanade vi partiledarna för våra riksdagspartier att genom en av ÖppnaDörrens verksamheter träffa en person som kommit ny till Sverige.

Vi gjorde utmaningen officiell genom ett öppet brev publicerat i Dagens Nyheter.

Vi kallade det #integrationsutmaningen. Syftet var att uppmärksamma allmänheten på att det är enkelt att bidra till integrationen. Få personer är så upptagna som partiledarna är mitt i en valrörelse. Om de kan ge en timme av sin tid kanske det är fler som känner att de också kan det och också vill vara med att hjälpa till. Eftersom vår metod, för att bidra till att lösa Sveriges integrationsutmaningen, är enkel och inte tar mycket tid i anspråk från den enskilda individen som vill engagera sig ville vi visa på just det – enkelheten. Därför dokumenterade vi också varje möte som partiledarna hade, när de fikade, åt middag, deltog i öppen föräldragrupp eller åt lunch med någon som är ny i Sverige, en gång, en timme. Se alla filmer här.

Partiledarna fick 30 dagar på sig att anta vår utmaning. Till vår stora glädje var det så många som sju av åtta partiledare som valde att öppna dörren genom antingen Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Yrkesdörren eller Svenska med baby, de fyra verksamheter som ÖppnaDörren består av. Utöver det var det också många andra personer som valde att anmäla sig för att bli dörröppnare, och vi kan nu räkna till att sammanlagt över 38 000 personer träffats genom ÖppnaDörren sedan ÖppnaDörren startades november 2016. Vi såg dessutom att flera företag och organisationer under eller till följd av #integrationsutmaningen valde att låta sina medarbetare öppna dörren, ibland till och med på arbetstid och där medarbetaren dessutom kunde få en lunch betald åt sig själv och åt den person de träffar genom ÖppnaDörren. Exempel på företag som engagerat sig är Örebro bostäder och metramatrix. Läs mer här

#Integrationsutmaningen är över, våra partiledare har öppnat dörren och flera privatpersoner, företag och organisationer har hakat på. Varje möte vet vi gör stor skillnad för att utrikesfödda ska komma närmare arbetsmarknaden, för minskade fördomar, minskad segregation, för ökad förståelse, ökad gemenskap, breddade nätverk, för kunskapsutbyte och för integration och inte minst för ett hållbart samhälle. Vårt arbete slutar inte här. Om alla som är etablerade i Sverige öppnade dörren en gång var innebär det ungefär tio nya, ofta avgörande, kontakter för den som kommit ny till Sverige! Det fortsätter vi på ÖppnaDörren att arbeta för!


Föregående inlägg Nästa inlägg