​ÖppnaDörren sprider integrationsinitiativ i Malmö

ÖppnaDörren gör stora satsningar i Malmö i syfte att få fler personer med olika bakgrund att mötas för ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Aktiviteterna görs i nära samarbete med lokala aktörer och det övergripande målet är att skynda på utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Som ett led i att skapa fler möten för ömsesidig integration i Malmö kommer ÖppnaDörren att finnas på plats på varuhuset Åhléns i Malmö för att informera allmänheten om hur man genom enkla vardagliga möten med någon med annan bakgrund kan vara med och skapa ett öppnare Malmö och ett mer inkluderande samhälle för alla.

 Vi samarbetar med ÖppnaDörren för att vi vill göra skillnad. Jag är stolt över att jobba för ett företag som har grundvärderingar såsom mångfald, jämlikhet och hållbarhet. Vi bryr oss om människan och vill att alla ska få en möjlighet till att trivas i Sverige och få bra kontakter, som hjälper i det vardagliga livet. Det är vår skyldighet att alla får rätta förutsättningar, för ett bra liv i Sverige. Vi kan och vill göra skillnad. Jag önskar att många kommer till oss på vårt event med ÖppnaDörren och vi hoppas att många nya kontakter knyts, säger Ann Almqvist, varuhuschef på Åhléns i Malmö. 

ÖppnaDörrens samarbete med Åhléns innebär förutom närvaron på varuhuset också att anställda på Åhléns sedan den 1 februari får göra ett möte med en ny svensk genom Yrkesdörren, ett av initiativen inom ÖppnaDörren, på arbetstid och att de anställda uppmuntras att engagera sig i ÖppnaDörrens övriga initiativ, InvitationsdepartementetKompisbyrån och Svenska med baby. Dessutom går överskottet av försäljningen av Åhléns påsar till ÖppnaDörrens arbete.

Ett par dagar efter att ÖppnaDörren varit på Åhléns görs ytterligare en aktivitet för integrationen i Malmö. Den 23 april, kommer ÖppnaDörren/Kompisbyrån och Malmö I Love You att arrangera en stor kompisfika på Stadion i Malmö. Där kommer 100 nya och etablerade svenskar att fika och gå på fotboll tillsammans. Malmö Fotbollförening, MFF, bjuder på 100 biljetter till fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna till alla som vill fika med någon med annan bakgrund före matchen.

 Vi på Kompisbyrån tror på fikans kraft att skapa gemenskap mellan olika kulturer. Därför känns det väldigt roligt att Malmö FF stöttar vårt arbete att länka samman nya och etablerade svenskar över en fika, en kompisfika. Vi vet att något så enkelt som en fika sedan kan leda till första anställningen eller långa vänskapen. Nu vill vi att fler människor ska få upp ögonen för hur roligt, enkelt och meningsfullt det är att träffa en ny kompis i vardagen, säger Emma Hammar, grundare av Kompisbyrån.

ÖppnaDörren startade 2015, av Axfoundation, och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; YrkesdörrenInvitationsdepartementetKompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen med det långsiktiga målet att skynda på utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

– Eftersom ÖppnaDörren har samlat flera initiativ som alla matchar nya och etablerade svenskar i vardagliga möten finns det något som passar alla och vi vet att det finns ett stort intresse av att engagera sig men att det kan vara svårt att veta hur och därför känns det extra viktigt att vara på plats i Malmö för att på olika sätt informera och visa hur man kan vara med och bidra, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige. ÖppnaDörren kommer att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Malmö, Uppsala, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Sundsvall, och Västerås.

– Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, bland annat i Malmö, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

​Stor integrationsfika före Malmö FF match

foto: Apelöga

Den 23 april kommer en stor kompisfika att äga rum på Stadion, där personer med olika bakgrund fikar och går på fotboll tillsammans. Syftet är att bidra till ett öppnare och mer inkluderande Malmö. Malmö FF bjuder på 100 biljetter till nya och etablerade svenskar som vill fika tillsammans på Stadion före den allsvenska fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna. Malmö, I Love You har länkat samma ÖppnaDörren/Kompisbyrån och Malmö FF för den gemensamma aktiviteten. 

– Malmö, I Love You är en inkluderande rörelse och en plattform som vill förena alla Malmöbor kring kärleken för staden. Vi ser behov av och förstår vikten av möten mellan olika grupperingar i samhället för att skapa en socialt hållbar utveckling. Därför arrangerar vi denna stora kompisfika tillsammans med ÖppnaDörren och Kompisbyrån som skapar just denna typ av möten, säger David Carlson, city manager för Malmö, I Love You.

ÖppnaDörren arbetar med att länka samma nya och etablerade svenskar för vardagliga möten i syfte att snabba på utrikesföddas etablering. De hundra första som anmäler sig till kompisfikan kommer av ÖppnaDörren att matchas med någon med annan bakgrund för att sedan fika och samtala under en timme. Fotbollsklubben Malmö FF tillhandahåller platsen för kompisfikan och bjuder på hundra biljetter till alla som vill möta någon med annan bakgrund för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Kompisfikan kommer att äga rum inne på Stadion före matchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna den 23 april. De som samlas för storfikan har det gemensamma intresset fotbollen och på så sätt ökar möjligheterna till bestående kontakter.

– Det finns en stark vilja att bidra till integrationen i samhället men många saknar kännedom om hur man kan göra. En stor kompisfika mellan människor med olika bakgrund, på en central plats i Malmö i samarbete med lokala aktörer är ett sätt att få fler att öppna dörren och engagera sig. Därför är vi stolta att samarbeta med Malmö, I Love You, vars värderingar och vilja att arbeta med ett mer inkluderande samhälle går helt i linje med ÖppnaDörrens verksamheter, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för ÖppnaDörren.

Malmö, I Love You är en inkluderande rörelse och en plattform som vill förena Malmöborna kring kärleken för staden. Malmö, I Love You kommer att filma och dela aktiviteten till en större målgrupp som ett led i strävan att samla invånare och olika aktörer kring kärleken för staden, och därmed bidra till att sprida hopp och positivitet. Det är Malmö, I Love You som har länkat samma ÖppnaDörren/Kompisbyrån och Malmö FF för den gemensamma aktiviteten, storfika, för ett öppnare och mer inkluderande Malmö.

ÖppnaDörren startade 2015 och har sedan dess matchat drygt 27 000 nya och etablerade svenskar för vardagliga möten. ÖppnaDörren är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Kompisbyrån,YrkesdörrenInvitationsdepartementet och Svenska med baby. Syfte med ÖppnaDörren är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle genom vardagliga möten mellan människor med olika bakgrund. Genom kompisbyrån matchas nya och etablerade svenskar utifrån gemensamma intressen och ses över till exempel en fika. Kompisbyrån har tidigare anordnat liknande storfikor med lyckade resultat.

ÖppnaDörren har med hjälp av stöd från Europeiska Socialfonden under 2018 och 2019 möjlighet att sprida alla fyra verksamheter i fler kommuner och Malmö har valts ut som ett av de ställen där ÖppnaDörren storsatsar under våren 2018. En storfika på Stadion är ett led i den satsningen.

“Årets dörröppnare” utses i integrationstävling i samarbete mellan ÖppnaDörren och Metro

Axfoundations initiativ ÖppnaDörren går in som medarrangör i mediehuset Metros nystartade integrationskampanj Årets Dörröppnare/Integrationsdagarna.

Kampanjens syfte är att lyfta Sveriges bästa integrationsinitiativ på temat jobb, bostad och språk i samtliga Metros redaktionella kanaler och på scen genom ett antal olika eventaktiviteter på plats i Umeå, Stockholm och Malmö under våren 2018.

 Axfoundation har i över 20 år jobbat med hållbarhetsfrågan ur ett företags- och samhällsperspektiv. Vi ser att breddade nätverk mellan etablerade och nya svenskar ger individnytta, affärsnytta och samhällsnytta och därför känns samarbetet med Metro och Axfoundations verksamhet ÖppnaDörren väldigt naturligt, säger Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation.

– Vi på Metro är otroligt glada och stolta över att få med oss Axfoundation och ÖppnaDörren som medarrangörer i denna viktiga kampanj, säger Mikael König, vd Metro Media House.

Bakom kampanjen står även CSR Sweden, kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson, rekryteringssajten Just Arrived och inkubatorn Pitchbar. Samtliga samarbetspartners sluter upp bakom ett upprop riktat till Sveriges sociala entreprenörer och allmänhet som uppmanas skicka in sin ansökan till det av Metro och Axfoundation nyinrättade integrationspriset Årets Dörröppnare.

De bästa bidragen bjuds in till en så kallad Pitchbar som anordnas i Umeå, Stockholm och Malmö, där 10 initiativtagare i varje region får presentera sitt koncept inför en jury.

De initiativ som går vidare till final lyfts därefter fram på scen inför en publik bestående av beslutsfattare, opinionsbildare och näringslivsrepresentanter under tvådagars-eventet Integrationsdagarna som går av stapeln i Umeå, Stockholm och Malmö i maj, och som består av en konferensdag och en match-making-dag mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Vinnaren av Årets Dörröppnare koras slutligen vid en ceremoni under Järvaveckan i juni, medan övriga kvalificerade bidrag arkiveras i en databas som så småningom kommer att göras tillgänglig för allmänhet och företag i privat- och offentlig sektor.

ÖppnaDörren startade 2015 och har sedan dess matchat drygt 27 000 nya och etablerade svenskar för vardagliga möten. ÖppnaDörren är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; YrkesdörrenInvitationsdepartementetKompisbyrån och Svenska med baby. Syfte med ÖppnaDörren är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle genom vardagliga möten mellan människor med olika bakgrund.

Här anmäler du dig till konferensen och nominerar initiativ till “Årets Dörröppnare:

Inbjudan-A4