Åhlénspersonal får engagera sig i ideellt mångfaldsarbete på arbetstid

Alla som är anställda på Åhléns har från och med nu möjlighet att träffa en utrikesfödd person för att prata jobb och den bransch man har gemensamt, i ett möte genom Yrkesdörren. Sedan mitten av 2017 har anställda på Åhléns huvudkontor haft möjlighet att på arbetstid engagera sig i det ideella initiativet Yrkesdörren men nu breddas samarbete och innefattar nu alla anställda inom Åhléns.

-Samarbetet med Åhléns känns extra viktigt eftersom vi söker dörröppnare i hela Sverige. Vi har många nyanlända som väntar på att träffa en etablerad svensk för att bredda sina nätverk. Åhléns är också ett stort företag vilket gör att det finns många olika yrken representerade inom Åhléns som vi kan matcha nya svenskar med, det säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på Yrkesdörren.

Yrkesdörren matchar nya svenskar med etablerade svenskar inom samma bransch för ett möte där man under en timme pratar jobb och den bransch man har gemensamt. I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter och syftet med Yrkesdörren är att bredda nätverk. Ett möte genom Yrkesdörren avslutas med att den person som är etablerad i Sverige delar med sig av minst två kontakter som kan vara värdefulla för den som är ny i Sverige. Dessa breddade nätverk är många gånger det som är avgörande för den som ny i Sverige när det kommer till möjligheten till anställning eller praktik.

Yrkesdörren är en av verksamheterna inom ÖppnaDörren, ett nationellt initiativ av Axfoundation, som syftar till att skynda på nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. ÖppnaDörren består av fyra initiativ: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenskamedbaby och Yrkesdörren. De anställda på Åhléns uppmuntras till att engagera sig i alla initiativ men får göra ett möte genom Yrkesdörren på arbetstid.

-Vi är stolta över att kunna stötta ÖppnaDörrens arbete och bidra till att fler nya svenskar får möjligheter till nya kontakter och jobb. Vi tror på att olikheter berikar och gör oss bättre, och genom ÖppnaDörren får vi möjlighet att på riktigt göra skillnad för mångfald och inkludering i samhället, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef för Åhléns.

Åhléns har stöttat ÖppnaDörren sedan starten som en del av företagets arbete för hållbarhet, jämlikhet och mångfald. I samband med att Åhléns, den 31 augusti 2017, började ta betalt för sina bärkassar går huvuddelen av överskottet till ÖppnaDörrens arbete med att möjliggöra kontakter, jobb och aktiviteter mellan etablerade och nya svenskar. Av ett totalt överskott på 800 000 kronor som samlats in under 4 månader i slutet av 2017 kommer 620 000 kronor att gå till ÖppnaDörrens initiativ för ett öppnare Sverige.

ÖppnaDörren är en del av Axfoundations satsning inom social hållbarhet.

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 och har idag 63 varuhus i Sverige. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB.


Föregående inlägg Nästa inlägg