#veckansyrkesdörr Anna och Hang

#veckansyrkesdörr är hashtagen vi använder för att lyfta fram personerna som matchas och möts genom Yrkesdörren. Genom #veckansyrkesdörr kommer våra deltagare att svara på frågor om sitt möte och vad som hänt sen dess. Den här veckan har vi pratat med en av våra dörröppnare, Anna, och en av våra deltagare, Hang. Anna jobbar på det statligt ägda Swedfund, som gör investeringar för hållbar ekonomisk utveckling i låginkomstländer. Hang, som kommer från Vietnam, har bakgrund som statsvetare och ekonom. I Vietnam jobbade hon bland annat på Oxfam, Rädda Barnen och Storbritanniens ambassad.

 

Anna och Hang

Jag tyckte att det var roligt att Hang var en så bra matchning. Hon var oerhört kompetent och driven. Det fick mig att undra hur mycket outnyttjad kompetens och potential det finns i vårt land?” 

 

När och i vilken stad träffades ni?

Hang: Vi träffades i oktober på ett kafé i Stockholm. Jag berättade så mycket som möjligt om mig själv och vad jag vill jobba med så att Anna kunde hitta bra kontakter att följa upp med efter mötet.
Jag tyckte Anna var underbar, en bra dörröppnare. Hon ställde många frågor, var väldigt öppen och gav många råd. Hon höll också kontakten med mig efter mötet och följde upp.

 

Förmedlades några kontakter? 

Anna: Ja, efter mötet hörde jag av mig till Mattias Goldmann som är VD på tankesmedjan FORES och tipsade om Hang. Jag satte också Hang i kontakt med Lin Lerpold som forskar på Handelshögskolan.

 

Ledde kontakterna till jobb eller praktik? (Berätta gärna var i så fall och om det var inom deltagarens kompetensområde.) 

Hang: Ja, jag har fått praktik på FORES. Jag ska skriva en rapport om migrations- och integrationsfrågor, det blir lite som ett frilansuppdrag. Det är relevant för mig eftersom jag skrev min C-uppsats om remitteringar (pengar som vanligtvis skickas från arbetare i industriländer till släktingar i utvecklingsländer).  Jag är lite orolig att det inte är en “vanlig praktik” (med handledare) och att jag därför inte kommer att få vara lika mycket på en arbetsplats, men jag hoppas att jag får möjligheter att nätverka.

 

Skulle ni rekommendera Yrkesdörren? Om ja, varför? 
Anna: Ja, verkligen! Det var inspirerande för mig att stötta någon med så mycket kompetens och ambition, men som haft svårt att få kontakter.
Yrkesdörren är ett väldigt konkret initiativ – man gör något för att bidra till integration, man pratar inte bara om att göra något.  Det ökar förståelsen för hur det är att komma till Sverige. Det är också något annat än mentorskap, det är inte samma stora ansvar. Samtidigt kan man ändå göra något litet och åstadkomma mycket. Detta är skälet till att jag verkligen rekommenderar Yrkesdörren.
Hang: Jag har rekommenderat Yrkesdörren, bland annat till min man. Det är ett jättebra initiativ, det hjälper verkligen, särskilt om dörröppnaren och deltagaren håller kontakt efter mötet som jag och Anna gjorde.

 

Har ni några övriga kommentarer? 

Anna: Jag tyckte att det var roligt att Hang var en så bra matchning. Hon var oerhört kompetent och driven, och det fick mig att undra hur mycket outnyttjad kompetens och potential det finns i vårt land?


Föregående inlägg Nästa inlägg