#veckansyrkesdörr Anna

#veckansyrkesdörr är hashtagen vi använder för att lyfta fram personerna som matchas och möts genom Yrkesdörren. Under året har nära 1 500 personer mötts genom Yrkesdörren, och vissa har öppnat mer än en dörr. Den här veckan har vi pratat med en sådan “superdörröppnare”: Anna. Hon jobbar med marknadsföring och försäljning inom life science och läkemedel, och anmälde sig till Yrkesdörren för att hon ville bidra med sina yrkeskunskaper och sitt stora kontaktnät för att hjälpa utlandsfödda att etablera sig i Sverige.


“Det är en välbehövlig “reality check” för mig och många andra som är etablerade…”

 

Hej Anna, vilka har du träffat genom Yrkesdörren? 

Jag har haft tre möten genom Yrkesdörren: dels med två killar från Syrien (Rami som är apotekare och Mike som är kemist) och dels med en kvinna från Ryssland, Yulia. De har olika bakgrund och har varit i Sverige olika lång tid, men det har varit ögonöppnande möten på många sätt.

Rami och Mike har båda flytt till Sverige från Syrien och gör nu allt de kan för att komma in i det svenska samhället. Vad jag vet så läser båda kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker inom sina områden (farmaci och kemi).

Yulia kom till Sverige från Ryssland med sin man som fått jobb här för ungefär fem år sedan. Hon har tidigare arbetat med logistik och går ett yrkesprogram inom logistik här nu och pratar bra svenska. Vi har setts flera gånger, men Yulia har ännu inte hittat något fast jobb.

 

Kunde du förmedla några kontakter?

Det var lite varierande: Mike fick en kontakt som gått samma utbildning som honom på Karolinska Institutet, men jag vet inte hur det har gått för honom sedan dess. Jag kunde tyvärr inte hitta någon lämplig kontakt till Rami.
Yulia har däremot fått många kontakter av mig, och hon har sagt att hon är glad att hennes nätverk i logistikbranschen växer.

 

Ledde kontakterna till praktik eller jobb? 

Jag vet att Yulia nu har fått en praktikplats. Det var dock inte genom någon av mina kontakter, utan det är hennes egen förtjänst. Så nej, än så länge har ingen fått praktik eller jobb direkt genom mig.

 

Skulle du rekommendera Yrkesdörren? Om ja, varför? 

Jag försöker övertyga alla jag känner! Så sent som igår försökte jag till exempel övertala en nära vän att anmäla sig till Yrkesdörren.
Det jag uppskattar med Yrkesdörren är att det är en så konkret, direkt insats. Jag har tidigare anmält mig till många andra initiativ som t.ex. språkkaféer eller läxhjälp som är bra på sitt sätt, men med Yrkesdörren blir ens personliga påverkan på en annan persons etablering i Sverige så tydlig.

 

Har du några andra kommentarer? Har du till exempel upplevt något du inte väntade dig när du anmälde dig till Yrkesdörren? 

Tja, att det inte är lätt att komma till ett nytt land. Det är en välbehövlig “reality check” för mig och många andra som är etablerade som jag att träffa personer som är nya i Sverige för att förstå hur det kan vara att behöva fly till ett annat land.