Träffa Yrkesdörrens deltagare i Almedalen

Guy, Malisa, Wajdi och Nora kommer från Kamerun, Australien och Syrien. De har använt Yrkesdörren för att bredda sina nätverk och få tips om jobb. Nu följer de med oss till Almedalen och delar med sig av sina utmaningar och erfarenheter. De berättar om vilka möjligheter de ser för andra nya svenskar.

Vi vet att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter och nätverk är därför avgörande för den som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi har följt upp Guy, Malisa, Wajdi och Nora som med sina olika erfarenheter och bakgrund gemensamt har är att de:
– Nyligen kommit till Sverige
– Navigerat på den svenska arbetsmarknaden
– Breddat sina nätverk eller fått jobb genom Yrkesdörren

Yrkesdörren lanserades i november 2015 med syftet att bredda nya svenskars nätverk för en snabbare etablering. Sedan dess har Yrkesdörren matchat över 900 personer där flera av mötena resulterat i praktik eller jobb.

På Almedalen vill vi visa på att det finns alternativa sätt stötta nya svenskars etablering på arbetsmarkanden och du kan samtala med fyra personer som gjort resan. Vi vill genom samtalet engagera kommuner, företag och civilsamhället i att dela med sig av sina nätverk för att hjälpa nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Panelister:
Guy Tsemo – IT-ingenjör från Kamerun
Malisa Klicke – Behandlingsassistent från Australien
Nora Alber Alsabri – Arkitekt från Irak
Wajdi Bshara – Ingenjör från Syrien

Moderatorer:
Anki Elken – Public Affairs at Proffice
Amelie Silfverstolpe – Programansvarig inleder och avrundar samtalen.

Kontakt: Maureen Hoppers – Kommunikationsansvarig
kontakt@yrkesdorren.se & 072-540 54 00

På Almedalen vill vi visa på att det finns alternativa sätt att stötta nya svenskars etablering på arbetsmarknaden och du kan samtala med 4 personer som gjort resan. Det är ett begränsat antal platser, säkra din plats genom att anmäla dig.

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn eller besök vår hemsida:www.yrkesdorren.se #yrkesdorren

Seminariet möjliggörs genom ett samarbete med 80-miljardersklubben som är en unik mötesplats för att diskutera offentliga affärer, på bästa plats i Almedalen – Wisby Hotell. Se hela programmet här: http://www.almedalsveckan.info/event/list/2016#p1

 

Träffa Yrkesdörrens deltagare i Almedalen


Föregående inlägg Nästa inlägg