Rapport: Nätverkens betydelse för integration

Hösten 2015 lanserade Axfoundation sin första långsiktiga integrationssatsning ÖppnaDörren. Syftet med initiativet är att bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar för att bidra till att förbättra integrationen såväl i samhället i stort som på arbetsmarknaden.

I initiativets uppstartsfas träffade vi över hundra experter verksamma inom bland annat mångfald, social hållbarhet, integration, filantropi och sociala investeringar. Vi läste också många forskningsrapporter som vi  vill dela med oss av och tog hjälp av Rebecka Andersen och Lars Trägårdh vid Ersta Sköndal Högskola. Rapporten är en sammanställning av den forskning och litteratur som finns om sociala nätverkens betydelse och fokuserar speciellt på nya svenskars möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

I analysen ser vi:

  • Att breddade sociala nätverk påskyndas chansen att få arbete, vilket leder till snabbare integration.
  • Att majoriteten av svenskarna inte är främlingsfientliga och gärna vill bidra till att förbättra integrationen. Bland annat visar en SIFO-undersökning att 54 % är villiga att på ideell basis dela med sig av sina kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige till personer med utländsk bakgrund, men att endast 5% gör det.
  • Utöver offentliga insatser för att stärka nya svenskars humankapital har föreningar i civilsamhället en betydelsefull roll i integrationsprocessen.

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med syftet att hjälpa människor att gå från ord till handling i integrationsfrågan. På portalen hittar du: Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Svenska med baby samt Yrkesdörren.

Rapporten: Varför ska vi öppna dörren? om nätverks betydelse för integration från Axfoundation är nedladdningsbar och länkarna i fotnoterna är klickbara för den som vill fördjupa sig i någon av litteraturhänvisningarna.


Föregående inlägg Nästa inlägg