Rapport med fokus på förkortad tid för etablering på arbetsmarknaden

Vi tipsar om rapporten “ATT VARA MED I LEKEN, Vuxna med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden ur ett socialt investeringsperspektiv”. Rapporten är författad  av Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson som en del av Fryshusets socioekonomiska bokslut där flera rapporter analyser ingår.

Sammanfattning: I Sverige finns idag många personer som är utlandsfödda eller i övrigt har utländsk bakgrund, dvs två utlandsfödda föräldrar enligt SCBs definition. Denna grupp har blivit större under det senaste året i takt med att gruppen flyktingar ökar.

Gemensamt för dessa grupper är deras svårighet att ta sig in i det svenska samhällslivet i allmänhet och på arbetsmarknaden i synnerhet. Gapet i förvärvsfrekvens mellan inrikes födda och utrikesfödda eller personer med utländsk bakgrund är stort och förefaller inte minska. Detta har lett till en omfattande och stundtals tämligen känslomässigt laddad debatt på temat; klarar vi av detta, vad kommer det att kosta och blir det inte för dyrt?

Två saker är påtagliga i debatten. Den ena är frånvaron av fakta och närvaron av tyckande i ena eller andra riktningen. Den andra är att de flesta debattörer tycks se dessa människor enbart som en belastning och inte som en potentiell tillgång. Mycket i det offentliga samtalet handlar om vad detta kostar Sverige. Få röster fokuserar på vad detta konkret bidrar till vårt land ekonomiskt, kulturellt, och socialt.

Man bör betänka att då vuxna personer flyttar till Sverige har något annat land tagit kostnaden för hela deras uppväxt och basutbildning. En kostnad som för en 20-årig svensk ligger någonstans i intervallet 3 – 3.5 Mkr. Denna grundinvestering i humankapital har tagits av något annat land. Vår uppgift borde rimligtvis vara – sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv – att förvalta och utveckla detta humankapital.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i sin senaste rapport räknat på samhällsvinsten med att förkorta utlandsföddas tid för etablering på arbetsmarknaden. Rapporten visar på hur vinsterna fördelas på olika samhällsnivåer och institutioner

Vi denna länk finns hela rapporten:
http://socioekonomi.fryshuset.se/files/2016/07/Socioekonomisk-Analys-Vuxna-immigranter-Juli-2016.pdf

Sommar 🌞

Genom möten människor emellan vill vi hjälpa till att skapa ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle. Under 2016 har vi som mål att över 10 000 personer ska mötas genom ÖppnaDörren, som skapar nya kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Tack till alla er som är med och bidrar till ett öppnare Sverige.

Bloggen tar semester och är åter i mitten av augusti. Kika gärna in på vår Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Vi önskar er alla en härlig sommar.

Hälsningar,
Vi på ÖppnaDörren

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med syftet att hjälpa människor att gå från ord till handling i integrationsfrågan. På portalen hittar du: Invitationsdepartementet, Kompis Sverige, Svenska med baby samt Yrkesdörren.

#veckansyrkesdörr Nelida

#veckansyrkesdörr är hashtagen vi använder för att lyfta fram personerna som möts och matchas genom Yrkesdörren. En gång i veckan kommer någon eller några att svara på frågor om deras möte och vad som hänt efter matchningen. Denna vecka har vi pratat med Nelida som är miljö- och hållbarhetsspecialist.

Nelida och Robert som träffades och snackade jobb genom Yrkesdörren.

Hej Nelida, vem eller vilka har du träffat?
Hej! Jag har blivit matchad två gånger. Först träffade jag Robert som arbetar som VVS konsult och sedan matchades jag ihop med Viveka som arbetar med social hållbarhet.

När och i vilken stad träffades ni?
Jag träffade båda i Stockholm i våras, Robert i april och Viveka i maj.

Förmedlades några kontakter?
Ja, från Robert fick jag en kontakt och från Viveka har jag fått flera nya kontakter.

Ledde kontakterna till praktik eller jobb?
Inte i dagsläget och jag fortsätter att jobba vidare på de kontakter jag fått. De har varit väldigt hjälpsamma, jag har fått bra respons och viktiga tips och råd för att lära mig mer om hur branschen fungerar för en person med min kompetens.

Skulle ni rekommendera Yrkesdörren?
Självklart! Jag pratar redan om Yrkesdörren med flera olika personer, även med dem som redan har jobb eftersom de kan hjälpa andra.

Äldre nyheter