“Öppna dörren för nyanlända” – slutrapport om ÖppnaDörrens samarbete med ESF

I Axfoundations slutrapport “Öppna dörren för nyanlända”, som varit en del av hela ÖppnaDörrens verksamhet under 2017-2020, kan du läsa om hela resan för projektet. Vilka var motgångarna? Framgångarna? Lärdomarna? Och hur stor skillnad gör egentligen ett möte för den enskilda individen som vill in på arbetsmarknaden? Läs slutrapporten “Öppna dörren för nyanlända” här. Trevlig läsning!

ÖppnaDörren i media

Det har skrivits mycket om ÖppnaDörren i media sedan starten 2015. Här har vi arkiverat en del av artiklarna:

Antonia om utanförskap och nycklarna för lyckad integration

– Mångfald är viktigt för Sveriges utveckling. Därför driver vi ÖppnaDörren, ett initiativ som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, det säger Antonia Ax:son Johnson i en ny intervju om varför och hur Axfoundation bidrar till ett inkluderande samhälle genom ÖppnaDörren. 

Antonia berättar hur hon tänker kring utanförskap och vad vi kan göra åt det. Hon menar att en av nycklarna för lyckad integration är att människor med olika bakgrund träffas.

– Jag tror att mötet, samtalet, möjligheterna att förstå det svenska och också för oss svenskar att förstå de som kommer från andra länder, det är helt avgörande för att det här ska kunna fungera, fortsätter Antonia.

Samtidigt som det idag finns en stor grupp människor med utländsk bakgrund i Sverige som söker jobb och som har en relevant utbildning i bagaget, så råder det inom vissa yrken brist på arbetskraft.

–  Man behöver ett arbete. Det är det allra allra viktigaste sättet att bli en del av Sverige. Men också att tillföra det man har med sig, sin kultur, sina erfarenheter, sin visdom och livsklokskap, fortsätter Antonia.

Det är nu 25 år sedan Axfoundation startades i syfte att arbeta konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. 2015 valde Axfoundation att arbeta mer praktiskt för ett inkluderande samhälle och startade projektet ÖppnaDörren. Sedan dess har fler än 49 000 personer träffats inom projektet. ÖppnaDörren tog avstamp i forskning som visar att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter och att möten mellan människor med olika bakgrund inte bara bidrar till ökad förståelse och ökad gemenskap utan också till att bredda nätverk och där igenom snabbare etablering på arbetsmarknaden.

– När vi började diskutera i Axfoundation – ska vi ta ett sådant här initiativ – så blev det så självklart att säga; Javisst! Det är precis det här vi ska göra och det är precis nu vi ska göra det.

Antonia berättar också om de möten hon själv haft genom Yrkesdörren.

– Jag hade själv ett fantastiskt sådant möte med en ung man från Syrien och vi diskuterade hur han ska berätta om sin erfarenhet och hur han ska översätta det så att den han möter ska förstå att det är det här han kan och det här han kan tillföra, berättar Antonia.

Filmen är en del i serien som beskriver Axfoundations programområden:

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Axfoundation tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald, samt hållbarhet för barn och unga. Syftet med Axfoundations projekt är att skapa verklig förändring.

 

 

Tidigare inlägg