#veckansyrkesdörr Kudzai

#veckansyrkesdörr är hashtagen vi använder för att lyfta fram personerna som matchas och möts genom Yrkesdörren. Varje vecka kommer en deltagare att svara på frågor om sitt möte och vad som hänt sedan dess. Den här veckan har vi pratat med Kudzai Chimbaira som är skådespelerska och regissör. Genom Yrkesdörren fick hon träffa komikern, manusförfattaren och skådespelaren Henrik Schyffert.

Kudzai Chimbaira, skådespelare och regissör som träffade Henrik Schyffert genom Yrkesdörren

 

“… det är en mötesplattform där både dörröppnaren och deltagaren söker sig till Yrkesdörren frivilligt och det är den grunden som är viktig, att kontakten mellan den etablerade och den oetablerade är skapad från en personlig vilja att förändra eller bredda någon annans nätverk.”

 

Hej Kudzai, vem har du träffat?
Jag träffade Henrik som är min yrkesdörröppnare.

När och i vilken stad träffades ni?
Vårt första mötte var i februari 2016 och vi träffades i Stockholm.

Förmedlades några kontakter?
Vi har diskuterat eventuell förmedling av kontakter och det blir i nästa fas när projektkonceptet är färdigt. Emellertid har jag fått en kontakt – Karin – som inspirerade mig till att hitta andra bra aktiviteter/kompetensutvecklade. Genom den kontakten började jag med taekwondo-träning, som är en bra kompetens att ha som skådespelare.

Ledde kontakterna till praktik? Berätta gärna var och vilket omfång?
Vårt möte ledde till en projektidé i form av en podcast som jag har fått utveckla och i processen har Henrik gett feedback. Till att börja med blir det en pilotpodcast på några avsnitt och Henrik har erbjudit sig att hjälpa mig hitta inspelningsstudio. Podcastpilot-inspelningen kommer ske i höst och kommer vara tillgänglig på nätet.

Ledde kontakterna till jobb? Berätta gärna var och om det var inom kompetensområdet?
Henrik postade på sin sociala media om vårt möte och utifrån det är jag glad att det är något på gång – ingenting helt bekräftat än, men jag är i diskussion med en teater för ett möjligt samarbete. Jag har jobbat mest som frilans och också skapat eget så jag kommer definitivt kunna fortsätta med projektet efter pilotfasen och förhoppningsvis skapa något lönsamt utav det.

Skulle du rekommendera Yrkesdörren? Varför?
Absolut! Därför att det är en mötesplattform där både dörröppnaren och deltagaren söker sig till Yrkesdörren frivilligt och det är den grunden som är viktig, att kontakten mellan den etablerade och den oetablerade är skapad från en personlig vilja att förändra eller bredda någon annans nätverk.

Jag har fått träffa två andra dörröppnare med olika kompetenser inom kultursektorn och med diverse nätverk och utifrån alla mötena har jag fått väldig mycket stöd och tips som kommer hjälpa mig i fortsättningen som frilanskonstnär samt med min ambition att bredda mitt nätverk. Tack Yrkesdörren!

Rapport med fokus på förkortad tid för etablering på arbetsmarknaden

Vi tipsar om rapporten “ATT VARA MED I LEKEN, Vuxna med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden ur ett socialt investeringsperspektiv”. Rapporten är författad  av Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson som en del av Fryshusets socioekonomiska bokslut där flera rapporter analyser ingår.

Sammanfattning: I Sverige finns idag många personer som är utlandsfödda eller i övrigt har utländsk bakgrund, dvs två utlandsfödda föräldrar enligt SCBs definition. Denna grupp har blivit större under det senaste året i takt med att gruppen flyktingar ökar.

Gemensamt för dessa grupper är deras svårighet att ta sig in i det svenska samhällslivet i allmänhet och på arbetsmarknaden i synnerhet. Gapet i förvärvsfrekvens mellan inrikes födda och utrikesfödda eller personer med utländsk bakgrund är stort och förefaller inte minska. Detta har lett till en omfattande och stundtals tämligen känslomässigt laddad debatt på temat; klarar vi av detta, vad kommer det att kosta och blir det inte för dyrt?

Två saker är påtagliga i debatten. Den ena är frånvaron av fakta och närvaron av tyckande i ena eller andra riktningen. Den andra är att de flesta debattörer tycks se dessa människor enbart som en belastning och inte som en potentiell tillgång. Mycket i det offentliga samtalet handlar om vad detta kostar Sverige. Få röster fokuserar på vad detta konkret bidrar till vårt land ekonomiskt, kulturellt, och socialt.

Man bör betänka att då vuxna personer flyttar till Sverige har något annat land tagit kostnaden för hela deras uppväxt och basutbildning. En kostnad som för en 20-årig svensk ligger någonstans i intervallet 3 – 3.5 Mkr. Denna grundinvestering i humankapital har tagits av något annat land. Vår uppgift borde rimligtvis vara – sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv – att förvalta och utveckla detta humankapital.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i sin senaste rapport räknat på samhällsvinsten med att förkorta utlandsföddas tid för etablering på arbetsmarknaden. Rapporten visar på hur vinsterna fördelas på olika samhällsnivåer och institutioner

Vi denna länk finns hela rapporten:
http://socioekonomi.fryshuset.se/files/2016/07/Socioekonomisk-Analys-Vuxna-immigranter-Juli-2016.pdf

Sommar 🌞

Genom möten människor emellan vill vi hjälpa till att skapa ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle. Under 2016 har vi som mål att över 10 000 personer ska mötas genom ÖppnaDörren, som skapar nya kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Tack till alla er som är med och bidrar till ett öppnare Sverige.

Bloggen tar semester och är åter i mitten av augusti. Kika gärna in på vår Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Vi önskar er alla en härlig sommar.

Hälsningar,
Vi på ÖppnaDörren

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med syftet att hjälpa människor att gå från ord till handling i integrationsfrågan. På portalen hittar du: Invitationsdepartementet, Kompis Sverige, Svenska med baby samt Yrkesdörren.

Äldre nyheter